Dj ranu jbp 2018

L'Associació Catalana D'Instal·lacions de Tractament de Residus Especials (ACITRE) es va fundar el 1996 i gestiona el 95% del sector català de residus industrials especials o perillosos. ACITRE forma part del Consell de Direcció de la Agència de Residus de Catalunya i del Consell per a la Prevenció i Gestió dels Residus.
Els residus radioactius que s’emmagatzemen en el centre sanitari mateix, un cop desclassificats com a radioactius hauran de ser gestionats ate-nent a la seva tipologia. Article 3 Àmbit d’aplicació L’àmbit d’aplicació d’aquest Decret comprèn totes les activitats de gestió dels residus sanitaris Amb una bona gestió dels residus, tots hi guanyam. Sovint generam residus sanitaris que no sabem com eliminar. Aquí us oferim informació de com fer-ho d’una manera adequada i sostenible per al medi ambient. Dipositau els medicaments caducats en els contenidors que trobareu a les apotecaries.